Jak mohu získat 2 kredity ECTS?

V současné době je Elements of AI celouniverzitní předmět na Univerzitě Karlově. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží studenti UK 2 ECTS kredity. Předmět si mohou zapsat v informačním systému SIS.

V případě, že jste student jiné univerzity než je Univerzita Karlova a máte zájem o získaní kreditů za absolvování kurzu Elements of AI, řiďte se postupem své domovské fakulty pro zapisování a uznávání předmětů jiných univerzit.