Jak mohu získat 2 kredity ECTS?

V současné době je Elements of AI předmět na Univerzitě Karlově, dále na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a na vybraných fakultách Českého vysokého učení technického. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží studenti 2 ECTS kredity. Předmět si mohou zapsat v informačních systémech SIS (UK) a KOS (ČVUT). U FMV VŠE mohou studenti získat kredity i bez zápisu do informačního systému, podmínky a postup pro uznávání předmětu jsou k nalezení na intranetu FMV.

V případě, že jste student jiné univerzity než tří výše zmíněných a máte zájem o získaní kreditů za absolvování kurzu Elements of AI, řiďte se postupem své domovské fakulty pro zapisování a uznávání předmětů jiných univerzit.

Další často kladené dotazy