Zajímá vás, jak může umělá inteligence ovlivnit vaši práci nebo váš život?
Chcete se dozvědět více o tom, co umělá inteligence znamená, jak se provádí její výzkum a jaká má praktická využití?
Chcete porozumět tomu, jak se bude umělá inteligence v následujících letech vyvíjet a jak ovlivní naše životy?

Naším cílem je demystifikovat umělou inteligenci

Projekt Elements of AI je série bezplatných online kurzů, které připravila společnost MinnaLearn a Helsinská univerzita. Chceme motivovat co nejvíce lidí, aby se seznámili s umělou inteligencí a porozuměli tomu, čeho lze a nelze jejím prostřednictvím dosáhnout. Účastníci tohoto kurzu, který kombinuje teorii s praktickými úkoly, se navíc dozvědí, jak mohou začít vytvářet metody založené na umělé inteligenci. Kurz lze absolvovat vlastním tempem.

Course1-banner

Část 1

Elements of AI

Elements of AI – Úvod do umělé inteligence je bezplatný online kurz určený každému, kdo se chce dozvědět, co to je umělá inteligence, čeho lze a nelze jejím prostřednictvím dosáhnout a jak ovlivňuje naše životy. Pro účast v kurzu nejsou zapotřebí pokročilé znalosti matematiky ani znalost programování.

Začít s kurzem
4 main image Landscape 16 9

Část 2

Building AI

Vytváření umělé inteligence je bezplatný online kurz, ve kterém se seznámíte s algoritmy, které umožňují vytvářet metody umělé inteligence. Abyste si z kurzu odnesli co nejvíce, je vhodné mít alespoň základní znalosti programovacího jazyka Python.

Začít s kurzem
— Umělá inteligence se bez pochyby stává jednou z nejdůležitějších hybných sil 21. století. Za posledních několik let nám ukázala, jaký neskutečný přínos může mít pro posouvání hranic lidského poznání a schopností ve vědě, průmyslu i v každodenním životě.
Lenka Kučerová , Ředitelka spolku prg.ai
— Účastníci pracovního trhu budoucnosti budou posuzováni podle toho, jakou mají empatii. Empatie bude dvojího typu: lidí vůči lidem a také lidí vůči strojům. A Elements of AI tu jsou proto, aby lidem zvýšily empatii vůči strojům, které budou vybaveny umělou inteligencí.
Michal Pěchouček , Spoluzakladatel spolku prg.ai a technologický ředitel Avastu
— Znalost přínosu a rizik umělé inteligence je naprosto nutná součást dnešního základního vzdělávání stejně jako čtení, psaní a počítání.
Ondřej Bojar , Člen výkonného výboru prg.ai, docent z Ústavu formální a aplikované lingvistiky UK
— Umělá inteligence bude horkým tématem na české i evropské úrovni. Proto považuji kurz za nejlepší způsob, jak našim občanům vysvětlit příležitosti, ale i hrozby, které s sebou umělá inteligence přináší.
Jan Míča , Vedoucí oddělení evropské digitální agendy na Úřadu vlády ČR
— Jsem přesvědčený, že neexistuje člověk, kterému by tento kurz neprospěl. Získáte porozumění, které nic nestojí, a přitom má nevyčíslitelnou hodnotu.
Jiří Němeček , Student FIT ČVUT

Náš příběh

Společnost MinnaLearn a Helsinská univerzita na jaře 2018 spojily síly, aby lidem ukázaly, že umělá inteligence není hrozbou, nýbrž dobrým pomocníkem. Společně připravily kurz Elements of AI, jehož cílem je seznámit veřejnost z různých odvětví se základy umělé inteligence.

900,000 studentů

Do kurzu se již zaregistrovalo více než 900 000 studentů.

170 zemí

Kurz je dostupný po celém světě – jeho absolventi pochází z více než 170 různých zemí.

40 % žen

Přibližně 40 % účastníků kurzu tvoří ženy, což je více než dvojnásobek průměrného počtu studentek kurzů zaměřených na počítačové vědy.

Často kladené dotazy

Partneři

prg.ai

prg.ai je neziskový spolek, jehož cílem je pomoci proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence. Podporuje talenty a firmy, upevňuje vztahy mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou, buduje renomé Prahy v zahraničí a informuje veřejnost o přínosech i rizicích umělé inteligence. Zasazuje se o prosperující inovační prostředí, a tím přispívá k rozvoji české ekonomiky a společnosti.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je moderní světovou vzdělávací institucí, kde se minulost prolíná s budoucností a vize s tradicí. V duchu nejlepší tradice rozvíjíme poznání a kritické myšlení. Univerzita Karlova je přední výzkumnou univerzitou, která propojuje vysokou kvalitu vědy, výzkumu a vzdělávání v mezinárodním i českém měřítku.

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií), na kterých studuje přes 18 000 studentů.

Úřad vlády

Úřad vlády ČR zajišťuje technickou a administrativní podporu vládě ČR. Sekce pro evropské záležitosti se účastní vládního programu Digitální Česko (část Česko v digitální Evropě) a koordinuje evropský rozměr digitální agendy. V oblasti umělé inteligence sleduje Oddělení evropské digitální agendy iniciativy a činnost EU, OECD nebo UNESCO a přispívá k naplňování Národní strategie umělé inteligence.