Vítejte v bezplatném online kurzu Elements of AI!

Zajímá vás, jak může umělá inteligence ovlivnit vaši práci nebo váš život?
Chcete se dozvědět více o tom, co umělá inteligence znamená, jak se provádí její výzkum a jaká má praktická využití?
Chcete porozumět tomu, jak se bude umělá inteligence v následujících letech vyvíjet a jak ovlivní naše životy?

Naším cílem je demystifikovat umělou inteligenci

Projekt Elements of AI je série bezplatných online kurzů, které připravila společnost Reaktor a Helsinská univerzita. Chceme motivovat co nejvíce lidí, aby se seznámili s umělou inteligencí a porozuměli tomu, čeho lze a nelze jejím prostřednictvím dosáhnout. Účastníci tohoto kurzu, který kombinuje teorii s praktickými úkoly, se navíc dozvědí, jak mohou začít vytvářet metody založené na umělé inteligenci. Kurz lze absolvovat vlastním tempem.

— Jedná se o prostý nápad v severském duchu: seznámit se základními koncepty umělé inteligence nejprve 1 % neboli přibližně 55 tisíc obyvatel země a v následujících letech tento počet postupně zvyšovat.
POLITICO , Velkolepý finský experiment v oblasti UI →
— Umělá inteligence bude mít na naši společnost stejně velký dopad jako elektřina.
Risto Siilasmaa , předseda představenstva společnosti, Nokia
— Pro to, aby nám umělá inteligence pomáhala v každodenním životě, nestačí jen pracovat na jejím vývoji – musíme také hledat různé způsoby, jak ji využívat. A to není úkol jen pro inženýry. Proto je skvělé, že se kurzu Elements of AI může zúčastnit kdokoli.
Elina Lepomäki , poslankyně
— Pro průmysl představuje umělá inteligence naprosto novou éru výzkumu. Firmy, které jsou ochotné experimentovat, jsou ty, které dělají největší pokroky. A díky tomu získávají konkurenční výhodu.
Hanna Hagström , ředitelka UI pro obchodní sféru, Reaktor

Část 1

Úvod do umělé inteligence

Elements of AI – Úvod do umělé inteligence je bezplatný online kurz určený každému, kdo se chce dozvědět, co to je umělá inteligence, čeho lze a nelze jejím prostřednictvím dosáhnout a jak ovlivňuje naše životy. Pro účast v kurzu nejsou zapotřebí pokročilé znalosti matematiky ani znalost programování.

Začít s kurzem
Robots2

Náš příběh

Společnost Reaktor a Helsinská univerzita na jaře 2018 spojily síly, aby lidem ukázaly, že umělá inteligence není hrozbou, nýbrž dobrým pomocníkem. Společně připravily kurz Elements of AI, jehož cílem je seznámit veřejnost z různých odvětví se základy umělé inteligence.

620,000 studentů

Do kurzu se již zaregistrovalo více než 620 000 studentů.

170 zemí

Kurz je dostupný po celém světě – jeho absolventi pochází z více než 170 různých zemí.

40 % žen

Přibližně 40 % účastníků kurzu tvoří ženy, což je více než dvojnásobek průměrného počtu studentek kurzů zaměřených na počítačové vědy.

Partneři

prg.ai

prg.ai je neziskový spolek, jehož cílem je pomoci proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence. Podporuje talenty a firmy, upevňuje vztahy mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou, buduje renomé Prahy v zahraničí a informuje veřejnost o přínosech i rizicích umělé inteligence. Zasazuje se o prosperující inovační prostředí, a tím přispívá k rozvoji české ekonomiky a společnosti.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je moderní světovou vzdělávací institucí, kde se minulost prolíná s budoucností a vize s tradicí. V duchu nejlepší tradice rozvíjíme poznání a kritické myšlení. Univerzita Karlova je přední výzkumnou univerzitou, která propojuje vysokou kvalitu vědy, výzkumu a vzdělávání v mezinárodním i českém měřítku.

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií), na kterých studuje přes 18 000 studentů.

Úřad vlády

Úřad vlády ČR zajišťuje technickou a administrativní podporu vládě ČR. Sekce pro evropské záležitosti se účastní vládního programu Digitální Česko (část Česko v digitální Evropě) a koordinuje evropský rozměr digitální agendy. V oblasti umělé inteligence sleduje Oddělení evropské digitální agendy iniciativy a činnost EU, OECD nebo UNESCO a přispívá k naplňování Národní strategie umělé inteligence.