Jak je kurz známkován?

K hodnocení se nepoužívají známky, ale sleduje se počet úkolů, které jste splnil/a. Pro získání certifikátu je potřeba splnit alespoň 90 % úkolů, z nichž alespoň 50 % musíte zodpovědět správně.

Správnost se vypočítá jako průměrná správnost všech dokončených úkolů (všechny úkoly tedy mají stejnou váhu). Otevřené odpovědi se počítají jako 100% správné v případě, že byly schváleny.

Další často kladené dotazy