Zajímá vás, jak může umělá inteligence ovlivnit vaši práci nebo váš život?
Chcete se dozvědět více o tom, co umělá inteligence znamená, jak se provádí její výzkum a jaká má praktická využití?
Chcete porozumět tomu, jak se bude umělá inteligence v následujících letech vyvíjet a jak ovlivní naše životy?

Naším cílem je demystifikovat umělou inteligenci

Projekt Elements of AI je série bezplatných online kurzů, které připravila společnost MinnaLearn a Helsinská univerzita. Chceme motivovat co nejvíce lidí, aby se seznámili s umělou inteligencí a porozuměli tomu, čeho lze a nelze jejím prostřednictvím dosáhnout. Účastníci tohoto kurzu, který kombinuje teorii s praktickými úkoly, se navíc dozvědí, jak mohou začít vytvářet metody založené na umělé inteligenci. Kurz lze absolvovat vlastním tempem.

Course1-banner

Část 1

Elements of AI

Elements of AI – Úvod do umělé inteligence je bezplatný online kurz určený každému, kdo se chce dozvědět, co to je umělá inteligence, čeho lze a nelze jejím prostřednictvím dosáhnout a jak ovlivňuje naše životy. Pro účast v kurzu nejsou zapotřebí pokročilé znalosti matematiky ani znalost programování.

Začít s kurzem
4 main image Landscape 16 9

Část 2

Building AI

Vytváření umělé inteligence je bezplatný online kurz, ve kterém se seznámíte s algoritmy, které umožňují vytvářet metody umělé inteligence. Abyste si z kurzu odnesli co nejvíce, je vhodné mít alespoň základní znalosti programovacího jazyka Python.

Začít s kurzem
— Umělá inteligence se bez pochyby stává jednou z nejdůležitějších hybných sil 21. století. Za posledních několik let nám ukázala, jaký neskutečný přínos může mít pro posouvání hranic lidského poznání a schopností ve vědě, průmyslu i v každodenním životě.
Lenka Kučerová , prg.ai →
— Účastníci pracovního trhu budoucnosti budou posuzováni podle toho, jakou mají empatii. Empatie bude dvojího typu: lidí vůči lidem a také lidí vůči strojům. A Elements of AI tu jsou proto, aby lidem zvýšily empatii vůči strojům, které budou vybaveny umělou inteligencí.
Michal Pěchouček , prg.ai a Gen Digital (Avast)
— Znalost přínosu a rizik umělé inteligence je naprosto nutná součást dnešního základního vzdělávání stejně jako čtení, psaní a počítání.
Ondřej Bojar , prg.ai a Ústav formální a aplikované lingvistiky UK
— Umělá inteligence bude horkým tématem na české i evropské úrovni. Proto považuji kurz za nejlepší způsob, jak našim občanům vysvětlit příležitosti, ale i hrozby, které s sebou umělá inteligence přináší.
Jan Míča , Úřad vlády
— Jsem přesvědčený, že neexistuje člověk, kterému by tento kurz neprospěl. Získáte porozumění, které nic nestojí, a přitom má nevyčíslitelnou hodnotu.
Jiří Němeček , student FIT ČVUT

Náš příběh

Společnost MinnaLearn a Helsinská univerzita na jaře 2018 spojily síly, aby lidem ukázaly, že umělá inteligence není hrozbou, nýbrž dobrým pomocníkem. Společně připravily kurz Elements of AI, jehož cílem je seznámit veřejnost z různých odvětví se základy umělé inteligence.

1 milion lidí

Do kurzu se již zaregistrovalo více než 1 milion lidí.

170 zemí

Kurz je dostupný po celém světě – jeho absolventi pochází z více než 170 různých zemí.

40 % žen

Přibližně 40 % účastníků kurzu tvoří ženy, což je více než dvojnásobek průměrného počtu studentek kurzů zaměřených na počítačové vědy.

Partneři

prg.ai

prg.ai je neziskový spolek, jehož cílem je pomoci proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence. Podporuje talenty a firmy, upevňuje vztahy mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou, buduje renomé Prahy v zahraničí a informuje veřejnost o přínosech i rizicích umělé inteligence. Zasazuje se o prosperující inovační prostředí, a tím přispívá k rozvoji české ekonomiky a společnosti.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je moderní světovou vzdělávací institucí, kde se minulost prolíná s budoucností a vize s tradicí. V duchu nejlepší tradice rozvíjí poznání a kritické myšlení. Univerzita Karlova je přední výzkumnou univerzitou, která propojuje vysokou kvalitu vědy, výzkumu a vzdělávání v mezinárodním i českém měřítku.

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií), na kterých studuje přes 18 000 studentů.

Úřad vlády

Úřad vlády ČR zajišťuje technickou a administrativní podporu vládě ČR. Sekce pro evropské záležitosti se účastní vládního programu Digitální Česko (část Česko v digitální Evropě) a koordinuje evropský rozměr digitální agendy. V oblasti umělé inteligence sleduje Oddělení evropské digitální agendy iniciativy a činnost EU, OECD nebo UNESCO a přispívá k naplňování Národní strategie umělé inteligence.